Winners 23. Internationales Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart 2019

 

23. Internationales Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart
The Winners:

 

1. Preis Choreografie: Leila Ka mit „Pode Ser“

2. Preis Choreografie: Nina Plantefeve-Castryck mit „All in One“

Public’s First Choice Prize: Nina Plantefeve-Castryck mit „All in One“

Eastman Prize Stuttgart: Nina Plantefeve-Castryck mit „All in One“

3. Preis Choreografie: Shirly Barbie mit „Do You Love Me“

1. Preis Tanz: Linda Cordero Rijo mit „No Room Service, Please“

2. Preis Tanz: Seth Buckley mit „Onírico“

3. Preis Tanz: Loretta Pelosi Oliveira mit „Dolores“

Residence Prize: Beatrice Bodini mit „No Room Service, Please

Public’s Final Choice Prize: Ildar Tagirov mit „Petrushka“